19è CONCURS DIGITAL DE DIBUIX INFANTIL

Autorització

“PER AUTORITZAR LA PARTICIPACIÓ DEL TEU FILL O FILLA EN EL CONCURS, HAURÀS DE LLEGIR ATENTAMENT LES DADES DE PARTICIPACIÓ QUE HA INTRODUÏT. EN AUTORITZAR LA SEVA PARTICIPACIÓ, ACCEPTES I CONFIRMES LES DADES QUE EL TEU FILL O FILLA HA INTRODUÏT AL FORMULARI.”.

He llegit i accepto les bases legals del concurs i consenteixo la participació en el concurs del menor d'edat del qual sóc pare/mare/tutor.

Per poder donar a conèixer la composició del teu fill o filla com a autor del dibuix, necessitem que ens donis el teu consentiment per fer servir la imatge, el nom, la veu i qualssevol altres dades de caràcter personal del menor d'edat del qual ets tutor/pare/mare per incloure'ls a les xarxes socials d'FCC Aqualia, SA o en altres mitjans de comunicació físics i digitals.

 

El responsable del tractament és FCC Aqualia, SA. La finalitat amb què tractem les seves dades personals és tramitar i gestionar el concurs al qual s'ha inscrit el seu fill amb la seva autorització. La legitimació per al tractament de les dades personals (nom i cognoms, imatge, veu i qualssevol altres dades de caràcter personal) facilitades sobre vostè i el seu fill, del qual és pare/mare/tutor, és l'execució i el desenvolupament del concurs i el consentiment que ha prestat, si escau, per al tractament de les dades personals sobre vostè i el seu fill, del qual és pare/mare/tutor, i per a la difusió d'aquestes dades a les xarxes socials d'FCC Aqualia, SA o en altres mitjans de comunicació físics i digitals. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets vigents, mitjançant sol·licitud escrita amb la ref. "Protección de Datos" i fotocòpia del DNI adreçada a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, Dpto. Gestión de Clientes y Protección de Datos, Avda. del Camino de Santiago 40, 28050 Madrid o enviant la seva petició amb els mateixos requisits a través de protecciondatos@aqualia.es

Si vol obtenir informació sobre protecció de dades, adreci's a l'apartat "Protecció de dades de caràcter personal" de les bases legals del concurs al lloc web http://www.aqualiaiods6.cat